வாழ்க சமுதாயம்...
வளர்க சேனைத்தலைவர் குலம்...

சேனைத்தலைவர் சங்க சேவைகள்

திருமண உதவி தொகை

திருமண உதவி தொகை - ரூ.80,000/- (நபர் ஒன்றுக்கு ரூ.5000 விதம் 16 பேருக்கு)